Imorgon är din krona inte längre en krona

Pengar blir hela tiden mindre värda, åtminstone i de flesta länder. Det är en inneboende effekt som kallas inflation och som Riksbanken gör allt de kan för att kontrollera. Inte minst genom att ändra kriterierna för att mäta inflationen.

Att diskutera hur effektivt arbetet är som Riksbanken gör kan vi ägna dagar åt, men det viktiga är att du och alla andra förstår att en krona idag behåller inte samma värde imorgon. En krona du tar ut från banken kommer se ut som en krona och i praktiken förblir det en krona, men dess värde har minskat.

Vi som konstant strävar efter ekonomiskt oberoende vet detta, men det är inte alla som tar med det konstant minskade värdet i sina beräkningar för när de når FIRE. Avkastningen du behöver måste vara netto efter både skatt och inflation och andra eventuella kostnader.

Det finns förstås sätt att gardera sig. Förutom att ha tillgångar som ökar i värde och avkastning är det givetvis önskvärt med tillgångar som är mer eller mindre konstanta i värde. Mängden guld på planeten är – åtminstone än så länge – konstant och även om priset ändras så ändras inte värdet.

För mig har det här ibland känts som en tickande bomb, där jag känner mig stressad över att värdet minskar, men så är det som tur är inte längre. Jag har istället vant mig vid att säkerställa att jag hela tiden inser den långsamma tidvattenkraft som inflationen är och att jag tar med den i mina beräkningar.

Trots allt blir den mindre viktig om man lyckas med en avkastning som ligger 5-10% över nuvarande inflation.