Avgifternas betydelse

avgifterna

Det gamla hederliga uttrycket “många bäckar små gör en stor å” är ett viktigt uttryck för dig som vill nå ekonomiskt oberoende. Små summor som var för sig verkar obetydliga kan tillsammans utgöra skillnaden mellan att du når din frihet och att du inte gör det.

Det klassiska exemplet är en kaffe på stan. Tar du en latte efter lunchen varje dag i ett år (cirka 220 arbetsdagar) blir totalkostnaden 8 800 kronor på ett år, givet att latten kostar 40 kronor. Det kan verka som en liten kostnad sett till den enskilda latten, men totalt sett motsvarar kostnaden på ett år en flygbiljett till USA eller elkostnaden för en normalstor villa i tre månader.

Att tänka på det här sättet är viktigt när du ska hantera dina kostnader, men också när du ska investera. Courtagekostnaden när du köper aktier är en kostnad som det är bra att göra jämförelser kring och naturligtvis vill du antingen ha en fast låg kostnad, eller en väldigt låg procentuell kostnad.

Samma sak gäller i allra högsta grad fonder, men här är det ännu viktigare eftersom förvaltningskostnaden är en återkommande kostnad. Små skillnader kan utgöra väldigt stora belopp sett över flera år. Det finns flera aktörer som ger relativt låga avgifter, som SAVR eller Avanza, men det är inte alltid enkelt att jämföra eftersom en del aktörer också har plattformsavgifter.

Ser du bara till avgifterna för en fond är det enkelt att göra jämförelsen. Kostar en fond 2% hos en aktör och 1,5% hos en annan är skillnaden 0,5% – vilket gör 5000 kronor på en miljon i värde. Det är inte kaffepengar precis, om du nu inte köper latte för dem…

Jag har tidigare skrivit flera gånger om vikten över att se över kostnader, och ovanstående är bara en liten del i att tänka på avgifternas betydelse. Det finns väldigt många områden där till synes små avgifter har stor påverkan över tid. Och varför ska du ge bort dina pengar, helt i onödan? Avgifterna hos elleverantörerna, bredbandsoperatörerna, mobiltelefonoperatörer är bara några exempel där små årsavgifter eller kanske en avgift för att hantera fakturor blir stora pengar när man summerar dem.