Alternativ till traditionell utdelningsstrategi

Vi som jagar utdelningar har normalt sett en grundläggande strategi att låta utdelningarna gå tillbaka och få portföljen att växa.

Jag har tidigare skrivit om hur jag cykliskt återinvesterar utdelningarna i nästkommande aktie sett utifrån kalendern. Vilket skapar en hävstång, där varje utdelningskrona hjälper till att skapa nya utdelningar inom innevarande år.

Traditionellt sett pratar många utdelningsjägare om att köpa utdelningsaktier men aldrig eller sällan sälja, så länge utdelningarna är stabila, företaget mår bra och att utdelningarna dessutom blir större för varje år.

Absolut inget fel i det och ett bra sätt att skapa en inkomstström som ger bra med kapital den dagen det är dags att skjuta ut sig ur ekorrhjulet. Vill man vara så passiv det går är det kanske det bästa sättet, då behöver man bara se till att kontrollera att utdelningsaktierna man har är välmående.

Men ett alternativ till att leva på utdelningarna är att aktivt se över vilka företag som gått bra och vilka som har fortsatt tillväxtpotential. Om du delar upp dina utdelningsaktier i tre delar enligt följande kan det bli enklare att få en bra översikt:

Den första delen är grundläggande utdelningsaktier, som växer långsamt men är stabila och delat ut år efter år. Sanna utdelningsaristokrater hör hemma här, som Castellum. Jag placerar även Axfood här, och några till.

Den andra delen är de utdelningsaktier som du har haft en ordentlig tillväxt i, men som stannat av.

Den tredje delen är utdelningsaktier som börjar prata om att minska utdelningarna eller slopa dem helt.

Det är enklast att hantera de utdelningsaktier som hamnar i den tredje delen. Sälj dem och lev på pengarna från de aktierna, och återinvestera utdelningarna från de andra två. Pengar som pengar kanske du tänker, men tanken är att inte behålla aktier som presterar dåligt eller riskerar att minska dina utdelningar. De utdelningsaktier du har i den första delen kan du fortsätta att öka i med hjälp av utdelningarna som kommer.

Mellandelen, del 2 är svårare. Där gäller det att vara mer aktiv och bevaka vart de är på väg. Agera inte kortsiktigt, men var uppmärksam på varningssignaler om svikande marknader eller utmaningar med ökande kostnader. Återgå till dina grundläggande utdelningsaktier.

Fördelarna med att skapa dina egna utdelningar från portföljen är att du fortsätter satsa på aktier som presterar väl och mår bra. Det är som att rensa i rabatten, ut med ogräset och gödsla rätt.

2 Comments

  1. Det där tror jag du har helt rätt i. Många tycks dock se utdelningsstrategin som helt passiv och det tror jag är att lura sig själv. Även en utdelningsportfölj behöver eftertanke och tillsyn om det ska bli riktigt bra i längden.
    Mvh investera-pengar.blogspot.se

Comments are closed.